Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Versie 2018

Inschrijven
 • Je dient je in de toepassing eenmalig te registeren om een account aan te maken. Eenmaal je bent geregistreerd, kan je uit het volledige vrijetijdsaanbod een keuze maken en deze online aanvragen en betalen.
 • Wie niet beschikt over een computer of internetverbinding, kan terecht aan het evenementenloket.
 • Bij het registreren dient het rijksregisternummer als verplicht veld ingevuld te worden om dubbele accounts te vermijden.
Algemene bepalingen bij inschrijving
 • Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de aard van de activiteit. Volzet is dan ook volzet.
 • Deelname gebeurt op basis van de leeftijd en het gekozen aanbod.
Annulatievoorwaarden speelpleinen, KanTien, sportkampen, sportlessenreeksen
Het algemene principe voor betalende activiteiten is: betaald is gereserveerd / toegekend / vastgelegd.
Een gereserveerde betalende activiteit wordt terugbetaald in geval van:
 • tijdige annulatie: tot 14 dagen voor de start van een activiteit.
 • bij ziekte: mits tijdige schriftelijke melding (ten laatste op de eerste dag van ziekte) én er binnen de 7 dagen een medisch attest bezorgd wordt aan de betrokken dienst.
Opgelet: alle annulaties moeten schriftelijk gebeuren. Terugbetalingen worden niet onmiddellijk verwerkt. Hou er rekening mee dat dit even kan duren.

Betalingsvoorwaarden:
 • Wanneer een activiteit wordt geschrapt of er een annulatie is door artiest of aanbieder, krijg je het inschrijvingsgeld of geld voor het ticket terug.
 • Afspraken rond betaling:
  • Voor betalende activiteiten:
   • Online: je schrijft online in en krijgt aansluitend een betaalverzoek. Betaald = ingeschreven.
   • Evenementenloket: je schrijft in en betaalt onmiddellijk ter plaatse cash of bancontact. Betaald = ingeschreven.
  • Voor niet-betalende activiteiten:
   • Online: je schrijft online in en bent ingeschreven.
   • Evenementenloket: je schrijft in en bent ingeschreven.
Voorwaarden en informatie:
 • Tijdens de activiteiten maken we foto's. Door je in te schrijven neem je hier kennis van en geef je ons toestemming om beeldmateriaal te gebruiken op websites of publicaties. Als je niet wil dat we beeldmateriaal maken, geef je dit schriftelijk door aan de dienst, dit voor de start van elke activiteit.
 • De inschrijver verklaart dat de deelnemer over een normale gezondheid beschikt en heeft kennis genomen dat de aansprakelijkheid van de organisatoren begint en eindigt op de uren zoals vermeld in het programma. De inrichters zijn in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade, veroorzaakt buiten de opgegeven uren.
 • Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor schade of verlies van spullen.
Tarieven
 • De tarieven staan bij elke activiteit vermeld.
Volgende regels zijn van toepassing op de speelpleinen, KanTien, sportkampen, sportlessenreeksen en cultuuractiviteiten
 • Als je kind zich kwetst of een ongeval heeft, wordt u onmiddellijk gecontacteerd. Wij gaan niet naar de dokter of het ziekenhuis.
 • Je kind moet zindelijk zijn om te kunnen aansluiten bij een activiteit.
 • Respecteer de uren die bij elke activiteit staan vermeld.
 • Brengen en ophalen bij speelpleinen is mogelijk tussen:
  • 7.30 en 10 uur
  • 12 en 14 uur
  • 16 en 18.30 uur
 • Voor- en naopvang bij sportkampen op locaties sporthal Vennebos en turnzaal de Wingerd:
  • Hele dag kampen
   • vooropvang: 8 – 9 uur
   • naopvang: 16 – 17 uur
  • Voormiddag
   • vooropvang: 8 – 9 uur
   • naopvang: 12 – 12.30 uur
  • Namiddag
   • vooropvang: 12.30 – 13 uur
   • naopvang: 16 - 17 uur
 • Als je kind extra aandacht nodig heeft, praat dan op voorhand met de begeleider, animatoren of verantwoordelijken. Zij proberen je kind zo goed mogelijk te begeleiden.
 • Is je kind jonger dan 12 jaar en mag hij/zij na de activiteit alleen naar huis, geef hiervoor dan een schriftelijke toestemming.
 • Als je kind een hele dag een activiteit heeft, geef dan een lunchpakket, genoeg drinken en een gezond tussendoortje mee.
 • Breng je kind naar onze activiteiten in sportieve kledij of speelkledij. De kledij kan vuil worden bij het spelen of knutselen. Zorg voor speelkleren die aangepast zijn aan de weersomstandigheden. Een pet en zonnecrème bij warm weer, een regenjas bij slecht weer. Geef kleuters een reservebroekje mee.
 • Breng geen geld of waardevolle spullen mee.
Fiscaal attest:
Voor kinderen jonger dan 12 jaar krijg je een fiscaal attest.
Kosten voor opvang voor kinderen tot 12 jaar kan je immers in je belastingen inbrengen.
Ten laatste voor 15 juni kan je dit fiscaal attest terugvinden in je online account.
Opgelet: op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld.
Terugbetalingen door ziekenfondsen en werkgevers
Heel wat ziekenfondsen en werkgevers doen ook een tegemoetkoming voor sportkampen, kinderopvang of speelpleinwerkingen. Druk het specifieke formulier af vanuit je online account en lever dit binnen bij je mutualiteit of werkgever.
Ongeval en verzekering:
Bij een ongeval ontvang je verzekeringspapieren.
Vul de gegevens van het slachtoffer in. Voorzie ook een briefje van de mutualiteit en onderteken.
Laat een arts de medische verklaring invullen.
Breng dit formulier binnen bij de organiserende dienst.
De dienst vult de gegevens over het ongeval en eventuele aansprakelijkheid in, ondertekent het formulier en stuurt dit op.
De vervolgcommunicatie zal dan via u verlopen.
Reglementen
Reglement Sportkampen: download hier
Reglement Speelpleinen en KanTien: download hier
Vragen?
Je kan ons bereiken
 • per telefoon: zie de contactgegevens onderaan de webpagina of bij de tab ‘contact’
 • per e-mail: zie de contactgegevens onderaan de webpagina of bij de tab ‘contact’
 • tijdens de openingsuren: zie tab ‘contact’
Door de inschrijving verbindt men zich ertoe kennis te nemen van de voorwaarden en informatie.
back to top