Kunst- en brocantemarkt 2021

Oranjerie
De Pont 45, 2970 Schilde
36 vrije plaatsen
Hele dag
2021KUNST
Gaat door op:
23/05/2021
Van 10:00 tot 18:00
Gratis
Bent u kunstenaar en wilt u eigen werk tonen of verkopen op de kunstmarkt? Of verzorgt u liever een demonstratie of een workshop? Schrijf u dan nu in. Bent u brocanteur dan kan u uw brocante te koop aanbieden.

Gelieve het soort activiteit door te geven aan cultuur@schilde.be
U bent:
- Kunstenaar
- Brocantehandelaar
- Andere (specificeer)

Uren markt: van 10u tot 18u. Opstellen stand op het terrein: van 7u30 tot 9u45. Afbraak stand op het terrein: vanaf 18uur. Meebrengen: eigen tafels, stoelen, tent. *Bij inschrijving gaat u akkoord met het reglement:

Reglement kunst- en brocantemarkt Schilde


Art.1 Locatie

De kunst- en brocantemarkt is een organisatie van de dienst cultuur van Schilde en gaat door in het park Schildehof, De Pont 45, 2970 Schilde.

Art. 2 Datum en uur

De kunst- en brocantemarkt vindt jaarlijks plaats op pinksterzondag. De markt start om 10 uur en eindigt om 18 uur. De dienst cultuur behoudt het recht de kunst- en brocante markt te annuleren bij slecht weer.

Art. 3 Standhouders

·Kunstenaars en ambachtslieden krijgen de gelegenheid eigen werkte tonen, te verkopen, demonstraties te verzorgen en workshops aan te bieden
·Brocantehandelaars krijgen de kans om brocante te verkopen aan het publiek.

Art. 4 Verboden producten

Voor de brocante markt is het uitdrukkelijk verboden om kleding en huishoudtoestellen, nieuwe koopwaar, namaak antiek & brocante, overschotten van voorraden van handelaars, dranken en tabakswaren, make-up en parfumerie, (levende) dieren, pluimvee, planten en bloemen te koop aan te bieden.
De dienst cultuur is niet verantwoordelijk voor goederen verkocht tussen standhouders en klant.
De dienst cultuur heeft op ieder ogenblik het recht van toezicht over en onderzoek van de te koop aangeboden goederen. De dienst cultuur kan autonoom beslissen of goederen al dan niet aangeboden mogen worden.
Standhouders die zich hier niet kunnen aan houden, zullen van de markt verwijderd worden.

Art. 5 Toegang tot de kunst- en brocantemarkt

5.1 Aanmelding
Standhouders mogen vanaf 8u het park binnenrijden.
Bij aankomst dienen de standhouders zich met hun inschrijvingsbewijs aan te melden bij het meldpunt ter hoogte van de oranjerie. Hier zullen de nodige inlichtingen verschaft worden.

5.2 Opstelling
Standhouders mogen vanaf 8 uur het park binnenrijden met auto’s en aanhangwagens om te laden en lossen. Er is éénrichtingsverkeer uitgestippeld om de goede gang van zaken te bevorderen. De standhouders nemen zelf tafels, eventueel een tent en andere materialen mee en staan ook zelfstandig in voor de opstelling en inrichting van hun stand. Het is verboden een standplaats in te nemen zonder inschrijving. Wegens de zachte ondergrond is het verboden om met de auto’s op het gras te rijden en parkeren. Vanaf 9u45 uur en tijdens de markt moeten alle auto’s van het terrein zijn. Het recht op de standplaats kan ingetrokken worden indien de betrokkene de goede gang van zaken verstoort en tegen het reglement handelt.

5.3 Afbraak
Vanaf 18 uur mogen er opnieuw voertuigen in de autovrije zone. Standhouders staan zelf in voor de afbraak van hun stand en de opkuis. Afval dient te worden meegenomen.

5.4 Coronamaatregelen
De deelnemers verbinden zich ertoe de geldende maatregelen rond corona te respecteren.

Art. 6 Inschrijving

Standhouders die wensen deel te nemen dienen zich in te schrijven bij het evenementenloket. Online inschrijven is mogelijk tot donderdag 21 mei 2020 op basis van beschikbaarheid.


Art. 7 Allerlei

·De dienst cultuur wijst elke verantwoordelijkheid af voor gebeurlijke ongevallen, de vermeende verlies en diefstal van voorwerpen van welke aard ook.
·Overtreders van dit reglement kunnen door de dienst cultuur, onmiddellijk verwijderd worden van de markt. Indien nodig zal er een proces verbaal opgemaakt worden door de politie.
·De dienst cultuur kan op elk moment de inschrijvingen stopzetten wanneer blijkt dat er plaatsgebrek is.


Deelname aan de markt betekent tevens het akkoord met dit reglement

Inschrijvingsdata
  1. 13/01/2021 09:00 tot 16/05/2021 23:59 (Iedereen)

Gelieve uw login gegevens in te vullen:


Ben je nog niet geregistreerd, klik dan op de knop registreer.

Registreer via eID

Registreer hier

back to top